20210603_164805
Fra venstre: Olav Nygård, Roger Samuelsen, Elisabeth Hast, Liv Holum, Jan Smidsrød og Tormod Ravndal.

Ressursgruppen

God og tett koordinering av arbeidet mellom Norge og VINE i Bolivia krever en ressursgruppe av engasjerte VINE-entusiaster. Siden 2003 har ressursgruppen jobbet kontinuerlig med barnelandsbyen gjennom fast møtevirksomhet, samtaler og møter med VINE's ledelse, oppfølgingsturer til Bolivia der vi bl.a. møter barna som bor der, og de ansatte som jobber der.

 

Ressursgruppen for Villa Infantil Nueva Esperanza (VINE) ble opprettet november 2003 med hovedansvaret for å koordinere arbeidet mellom barnelandsbyen i Bolivia og Norge. På mange måter er ressursgruppen en slags forlenget arm for fadderne og for Tønsberg Pinsekirke Betania, som har det overordnede driftsansvaret for VINE, i det å være et kontaktorgan og bindeledd i forhold til VINE.

Gruppen samles minst månedlig, både gjennom fysisk oppmøte og digitalt via Skype eller Messenger. Møtene benyttes til å behandle status og aktuelle saker angående VINE, planlegge aktiviteter vedrørende fadderarbeidet og overvåke den finansielle situasjonen. Videre koordinerer ressursgruppen alle henvendelser begge veier mellom Bolivia og Norge, utarbeider fadderbrevene, formidler og tildeler fadderbarn til nye faddere, mottar og sender fadderpenger og sørger for korrespondansen (inkl. oversettelse begge veier mellom norsk og spansk) mellom VINE og hjemme. Ressursgruppen står i direkte kontakt med VINE's ledelse - både via telefon og e-post. .

Det å ha slik tett kontakt med VINE er svært viktig for å sikre en god drift. Fordi over 90% av VINE's driftsbudsjett finansieres av faddere, er det helt nødvendig å ha et slikt oppfølgings- og koordineringsorgan som ressursgruppen er.

For tiden bor det ingen norske fast i VINE. For å opprettholde og videreutvikle den tette kontakten med VINE, reiser to representanter fra ressursgruppen til Bolivia to ganger i året. De har da samtaler med VINE's ledelse og personal, deltar i styremøter sammen med VINE's styre, og én gang i året (mars/april) deltar man i "asamblea" - VINE's generalforsamling som bl.a. har ansvar for å velge nytt styre.

Ressursgruppen har i dag følgende faste medlemmer, som alle er frivillige entusiaster for barnelandsbyen.