1olav-nygard

Olav Nygård

er bosatt på Mysen og har vært med i ressursgruppen siden starten. 

Olav har arbeidet med VINE helt siden før starten på 1980-tallet. Han har vært og er en "primus motor" for fadderarbeidet, har ledet flere fadderturer til Bolivia og kjenner Bolivia veldig godt gjennom mange besøk i landet.

"Tio Olav" er godt kjent av alle i VINE, både barna og kanskje spesielt ungdommene som han har et stort hjerte for.