pinsekirken-salen-halden
Pinsekirken Salen Halden holder til i Halden Sentrum.

Pinsekirken Salen Halden

Pinsekirken Salen Halden har vært en fast støttepartner gjennom mange år.
I 2022 bestemte kirken seg for å støtte Barnelandsbyen mer, både ved å finansiere nytt avløpssystem og ved å drifte ett av småhusene inne i Barnelandsbyen.
Salen Halden er dermed en av våre aller største støttepartnere.

Avløpsprosjektet

Pinsekirken Salen Halden bidro høsten 2022 med et stort engangsbeløp på ca. 300.000 kroner. Dermed ble dette prosjektet fullfinansiert, og arbeidet med forbedring av barnebyens avløpssystem kunne gjennomføres. 

Rørene hadde ikke vært skiftet siden barnebyens oppstart i 1986, og påvirkning av erosjon og "tidens tann" gjorde at man trengte både utskifting av avløpsrør og kanaler. 

Pinsekirkens bidrag gjorde det mulig å gjennomføre prosjektet fullt ut.

 

Drift av "Casa 1"

Barnelandsbyen består av 4 småhus med 7 barn i hvert hus. 

For noen år siden ble det ene huset - Casa 1 - stengt p.g.a. økonomiske utfordringer. Med Pinsekirken Salen sin beslutning om støtte til gjenåpning av Casa 1, kunne 7 nye barn flytte inn september 2023.

Støtten er på USD 2.500 månedlig fram til høsten 2024, og deretter med en gradvis nedtrapping over de neste årene.

 

Pinsekirken Salen Halden sin hjemmeside