13p1150229

Villa Infantil Nueva Esperanza - V I N E

Barnelandsbyen "Nytt Håp", ofte forkortet VINE etter det spanske navnet Villa Infantil Nueva Esperanza, ligger i Cochabamba som er den tredje største byen i Bolivia. Barnelandsbyen har vært i drift helt siden 1986. 

Som navnet sier, ønsker VINE å gi nytt håp til barn og ungdommer som enten ikke har foreldre, eller har foreldre som enten ikke er i stand til å ta seg av barna sine, eller ikke ønsker å ta seg av dem. Ved å gi barna og ungdommene et trygt hjem der de får dekket sine grunnleggende behov (mat, klær, skolegang, oppdragelse), er målet å la dem utvikle seg til å bli gode samfunnsborgere som bidrar positivt i det bolivianske samfunnet.
Les mer om oss