Rotary Club

I løpet av de siste årene har Barnelandsbyen hatt og har et godt samarbeid med Enebakk Rotary Club.
Rotary Club har bistått med vesentlige midler til to avsluttede prosjekter hittil, og man er nå i gang med å delfinansiere et tredje.

Kontakten med Rotary Club, Enebakk, startet i 2017 med at et av ressursgruppens medlemmer, Elisabeth Hast, som selv bor i Ytre Enebakk, meldte seg inn i den lokale Rotary-klubben. Ganske raskt ble hun spurt om å være med i klubbens prosjektgruppe, der man fakisk lette etter et internasjonalt prosjekt som Rotary-klubben kunne støtte. Et av klubbens seks prosjektområder er vann, og Elisabeth tenkte straks på muligheten for å skaffe barnebyen eget vann. Her kan man lese litt om klubbens engasjement i vannprosjektene i barnebyen.

Brønnboringsprosjektet

Brønnboringsprosjektet ble forberedt sammen med barnebyens ledelse i i løpet av 2017, og i starten av 2018 startet gjennomføringen av prosjektet. I mars 2019 ble prosjektet avsluttet med en offisiell åpning av av vannbrønnen, og stor var begeistringen da barnebyens eget vann strømmet ut av kranen for første gang. Enebakk Rotary Club bidro med 15.000 kroner, og sammen med en anonym gave på 200.000 kroner, finansierte disse summene over 70% av hele brønnboringsprosjektet.

Varmtvannsprosjektet

Det andre prosjektet ble startet opp våren 2019 for å skaffe varmt vann til hvert av de 4 husene inne i barnebyen. Oppvarmingen av vannet skjer med hjelp av solfangere med varmtvannsbereder på takene på de 4 husene. Prosjektet ble avsluttet i 2020, og i dag nyter husene godt av det varme vannet, som bidrar til bl.a. vesentlig bedre hygieniske forhold. Enebakk Rotar Club bidro med hele 36.516 til dette prosjektet.

Avløpsprosjektet

Det tredje prosjektet dreier seg om forbedring av barnebyens avløpssystem. Rørene har ikke vært skiftet siden barnebyens oppstart i 1986, og påvirkning av erosjon og "tidens tann" gjør at man trenger både utskifting av avløpsrør og kanaler. The Rotary Foundation (TRF) har bevilget 100.000 kroner til avløpsprosjektet. I tillegg er det foreslått bevilget kr. 20.000 fra den lokale Enebakk Rotary Club.