1liv-holum

Liv Holum

er bosatt i Tønsberg kommune, og har vært med ressursgruppen siden starten i 2003. 

Hennes viktigste arbeidsoppgaver er å motta og sende ut fadderpengene, stå for regnskapsføringen hjemme i Norge, være fadderkontakt og utarbeide og sende ut fadderbrevene.

Dessuten er hun ressursgruppens faste møtereferent.

Liv har besøkt Bolivia flere ganger.