1tormod-ravndal

Tormod Ravndal

er bosatt på Nøtterøy (Færder kommune) og har vært leder for ressursgruppen siden starten i 2003.

Hans viktigste arbeidsoppgaver er å forberede og lede ressursgruppemøtene og stå for korrespondansen (inkl. oversettelse til/fra spansk) og kontakten med VINE.

Tormod har siden 2004 besøkt Bolivia mange ganger som representant for ressursgruppen.