gunn-elisabeth-lie

Gunn Elisabeth Lie

er bosatt i Tønsberg, men har bodd i mange år i Svarstad (Larvik kommune). Hun kom med som medlem i ressursgruppen i 2022

Gunn har tidligere jobbet som misjonær i Bolivia, kan flytende spansk, og hjelper nå til med litt oversettelser, og deltar i møter med VINE's styre.

Gunn har besøkt Bolivia flere ganger etter at hun sluttet som misjonær.