Vil du bli fadder for et av disse flotte barna i Bolivia

Akkurat nå er Olav Nygård og Elisabeth Hast i barnelandsbyen Nytt Håp i Bolivia. De ønsker seg flere faddere til disse nydelige barna som ikke har mor eller far.

Flere har spurt meg om fadderordningen her i Villa Infantil Nueva Esperanza Barnebyen stod ferdig i 1986 og det er Betania i Tønsberg som er ansvarrlig for driften. Selv ble jeg kjent med barnebyen gjennom Olav Nygård som trykket reklamebrosjyrer for oss i butikken. Siden ble jeg med som resursgruppemedlem og er alltid på jakt etter nye faddere.
Fattigdommen er stor i Bolivia, og mange har ikke mulighet til å beholde omsorgen for barna sine. Her i Barnebyen får alle en god oppvekst, klær , mat lege, tannlege og ikke minst utdannelse. Ungdommene får støtte så lenge de studerer. Noen fra ressursgruppa reiser hit to ganger pr år for å se at driften går som den skal, at barna og de ansatte har det bra og at regnskapet er i orden.
Vi beregner kun 5% i administrasjonskostnader, i motsetning til større aktører som er opp i 50% eller mer. Hos oss får ha et nærere forhold til fadderbarnet ditt i og med at vi deler bilder når vi er her. Du kan også sende med oss en liten gave når vi reiser hit.
Ønsker du heller å støtte barnebyen uten å ha fadderbarn, kan du også det. Da støtter du VINE.
Akkurat nå er behovet for nye faddere stort. Det er kommet nye barn, maten er blitt dyrere og mye i barnebyen må pusses opp.
Er du interessert, kan du gå inn på www.vinebolivia.com og registrere deg som fadder, eller send meg en personlig melding på Facebook, så ordner jeg det.

Elisabeth Håp Hast. elisahast@hotmail.com