Svensk og norsk representant besøker VINE

Sveriges representant for barnelandsbyen David Markstrõm fra Mulsjø i Sverige og Olav Nygård fra Mysen i Norge, reiser lørdag 31. mars til barnelandsbyen Nytt Håp i Bolivia for et to ukers besøk.

Sveriges representant for barnelandsbyen David Markström fra Mulsjö i Sverige og Olav Nygård fra Mysen i Norge, reiser lørdag 31. mars til barnelandsbyen Nytt Håp i Bolivia.

Foruten å delta på generalforsamlingen til barnelandsbyen og forskjellige møter med bl.a. styre, barnevernet skal de arbeide med et nytt vannprosjekt forat barnelandsbyen skal ha nok vann til enhver tid. De skal også ha møter med de ansatte, utflyttede ungdommer og andre oppgaver som er nødvendig.

Det kommer mer etter hvert . . .