Oppvokst i VINE - nå pedagog i VINE

Neisa (25) har studert i mange år for å bli pedagog. I tillegg til sitt arbeid i en barnehage i Cochabamba, jobber hun nå på halvtid som pedagog i barnelandsbyen "Nytt Håp" (VINE), der hun selv vokste opp - et flott eksempel på at barnelandsbyens arbeid gir frukter.


Neisa hjelper Fanor (8) med leksene
Foto: Olav Nygård
Neisa (25) har tilbrakt hele sin barndoms- og ungdomstid i barnelandsbyen "Nytt Håp (VINE). Der vokste hun opp sammen med sine to yngre søstre, Andrea og Gabriela. Ganske tidlig bestemte Neisa seg for å studere til å bli pedagog. Og hun har i mange år studert pedagogi ved et av Cochabambas universiteter, med støtte fra VINE, slik ordningen er. VINE gir nemlig økonomisk støtte til studerende ungdommer inntil endt utdannelse.
Fra og med januar 2012 arbeider hun nå i VINE som pedagog i halv stilling, med spesielt ansvar for å følge opp barnas leksearbeid. Den andre halve stillingen har hun ved en av de kommunale barnehagene i Cochabamba sentrum.

Neisa har alltid vært en aktiv og målbevisst ung dame. Foruten studiene, og nå arbeidet som pedagog, har hun vært aktiv i pinsemenigheten i Cochabamba, der hun spesielt har jobbet med barn og unge, samt deltatt i kor og musikkliv. Som en varm og omsorgsfull person, er hun et fint forbilde for barna og de andre ungdommene. Hun har et spesielt hjerte for sine to yngre søstre, som hun nå deler leilighet sammen med.
 

Flere av barna trenger spesialopplæring i tale og språkutvikling. Her er fem av dem på plass ved et institutt som gir slik spesialundervisning.          Foto: Olav Nygård

Neisa utenfor instituttet. Hun er utrolig flink til å følge opp barna hun har ansvaret for i VINE.
Foto: Olav Nygård