Ny vanntank i barnelandsbyen på plass

Den 13. oktober ble en gledens dag for små og store i barnelandsbyen. En ny vanntank på 30.000 liter ble høytidelig innviet med tale, sang og bevertning. Styreformann Zenon var det som åpnet vannkranen for første gang på den nye store vanntanken. Det har lenge vært lekasjer i to andre vanntanker så det har hendt mangen en gang at det har gått flere dager uten vann i barnelandsbyen. Det er arkitekt Daniel Uchani som har gjennomført vanntankprosjektet til alles tilfredshet. Totalkostnad var på ca. kr 150.000,-. Pr. idag gjenstår en restgjeld på kr 25.000,-. Ønsker noen å være med å nedbetale resten av vanntankprosjektet så er kontonr. 1638.05.69691.