Gave fra Sverige til den nye bussen

Under familiegudstjenesten i Vâstre Fågelviks Misjonshus ble det samlet inn vel 3000,- s.kr til bussen idag. Olav Nygård viste bilder og fortalte fra barnelandsbyen. Jon-Anders Herrebrøden som har besøkt barnelandsbyen to ganger fortalte om sine opplevelser under sine besøk i barnelandsbyenbyen. Menighetens barnearbeid har i mage år vært fadder for barn i barnelandsbyen Nytt Håp i Bolivia.