Fadderarbeidet


Barnelandsbyen "Nytt Håp" (VINE) har drevet fadderarbeid siden rundt 1990. I dag er det mellom 350 og 400 faddere som støtter barnelandsbyen økonomisk, hvorav de fleste er norske, men vi har også noen svenske faddere. Faktisk står fadderne for finansieringen av nesten 90% av barnelandsbyens drift.

Som fadder gir du håp til barn som mangler nesten alt, til og med sine foreldre.

Meld deg som fadder i dag. Vi trenger din hjelp!

Sponsorer

Faste annonsører får sin plass her med logo og lenke til egen hjemmeside.
Ta i så fall kontakt med oss.