RessursgruppenRessursgruppen for Villa Infantil Nueva Esperanza (VINE) ble opprettet november 2003 med hovedansvaret for å koordinere arbeidet mellom barnelandsbyen i Bolivia og Norge. På mange måter er ressursgruppen en slags forlenget arm for fadderne og for Tønsberg Pinsekirke Betania, som har det overordnede driftsansvaret for VINE, i det å være et kontaktorgan og bindeledd i forhold til VINE. Gruppen samles rundt 10 ganger i året og benytter møtene til å behandle status og aktuelle saker angående VINE, planlegge aktiviteter vedrørende fadderarbeidet og overvåke den finansielle situasjonen. Videre koordinerer ressursgruppen alle henvendelser begge veier mellom Bolivia og Norge, utarbeider fadderbrevene, formidler og tildeler fadderbarn til nye faddere, mottar og sender fadderpenger og sørger for korrespondansen (inkl. oversettelse begge veier mellom norsk og spansk) mellom VINE og hjemme. Ressursgruppen står i direkte kontakt med VINE's ledelse - både via telefon og e-post. Daglig leder i VINE inviteres til å delta via telefon i flere av ressursgruppens møter.

Det å ha slik tett kontakt med VINE er svært viktig for å sikre en god drift. Fordi nesten 90% av VINE's driftsbudsjett finansieres av faddere, er det helt nødvendig å ha et slikt oppfølgings- og koordineringsorgan som ressursgruppen er.

For tiden bor det ingen norske fast i VINE. For å opprettholde og videreutvikle den tette kontakten med VINE, reiser to representanter fra ressursgruppen til Bolivia to ganger i året. De har da samtaler med VINE's ledelse og personal, deltar i styremøter sammen med VINE's styre, og én gang i året (mars/april) deltar man i "asamblea" - VINE's generalforsamling som bl.a. har ansvar for å velge nytt styre.

Ressursgruppen har i dag følgende 5 faste medlemmer, som alle er frivillige "entusiaster" for barnelandsbyen:

Tormod Ravndal (leder) - bosatt på Nøtterøy -
har vært leder for ressursgruppen siden starten i 2003. Hans viktigste arbeidsoppgaver er å forberede og lede ressursgruppemøtene og stå for korrespondansen (inkl. oversettelse til/fra spansk) og kontakten med VINE. Tormod har besøkt Bolivia flere ganger som representant for ressursgruppen.
Liv Holum (sekretær) - bosatt på Nøtterøy -
arbeider på deltid som sekretær i Tønsberg Pinsekirke Betania. Hennes viktigste arbeidsoppgaver er å motta og sende ut fadderpengene, stå for regnskapsføringen hjemme i Norge, være fadderkontakt og utarbeide og sende ut fadderbrevene. Dessuten er hun ressursgruppens faste møtereferent. Liv har besøkt Bolivia flere ganger.
Roger Samuelsen - bosatt i Halden -
er tidligere misjonær og har bodd og arbeidet i Bolivia i tilsammen 16 år sammen med sin familie. Han var med å starte skolen "Buenas Nuevas" i både Cochabamba og Santa Cruz. Med sin rike erfaring, gode kjennskap til Bolivia og at han kan snakke flytende spansk, er han en viktig ressursperson. Roger har vært i Bolivia flere ganger som representant for ressursgruppen.
Olav Nygård - bosatt på Mysen -
har arbeidet med VINE helt siden før starten på 1980-tallet. Han har vært og er en "primus motor" for fadderarbeidet, har ledet flere fadderturer til Bolivia og kjenner Bolivia veldig godt gjennom mange besøk i landet. "Tio Olav" er godt kjent av alle i VINE, både barna og kanskje spesielt ungdommene som han har et stort hjerte for.
Elisabeth Hast - bosatt i Ytre Enebakk -
har vært i Bolivia flere ganger, første gang på faddertur sammen med Olav Nygård. Siden den gangen har hun fått et stort hjerte for VINE og er spesielt engasjert i fadderarbeidet og promotering av VINE hjemme i Norge. Hun startet VINE's Facebook-profil, og har som fosterbarnsforelder gjennom mange år, både erfaring og god evne til å forstå problematikken rundt foreldreløse barn.
Sponsorer

Faste annonsører får sin plass her med logo og lenke til egen hjemmeside.
Ta i så fall kontakt med oss.