Fadderordningen


Barnelandsbyen VINE (Villa Infantil "Nueva Esperanza") har hatt en ordning med faddere siden rundt 1990. I dag er det ca 350 faddere som støtter barnelandsbyen økonomisk, de fleste er norske, men vi har også noen svenske faddere.

Hvem kan bli fadder?

Både enkeltpersoner, familier, flere familier sammen, barnehager, skoler/skoleklasser og foreninger kan bli faddere. Vi har faddere innen alle disse kategoriene i dag. Selv om barnelandsbyen drives som et humanitært arbeid etter kristne prinsipper, stilles det ingen krav til faddernes verdigrunnlag, religion eller livssyn.
Hvem som helst kan bli faddere for VINE.

Krav til månedlige beløp?

Minstebeløpet er kr 250 i måneden. Men det er selvsagt tillatt å støtte med mer.

Går alle fadderpengene til barnelandsbyen?

Hele 95% av alt som kommer inn av fadderpenger, sendes uavkortet til VINE.  Vi beholder kun 5% til administrasjon.

Hva med personlig fadderbarn?

Alle som ønsker det, får tildelt et fadderbarn i VINE. Det koster ca 1.500 kr i måneden for hvert barn å ha dem boende i VINE. Derfor vil de aller fleste av dem ha flere faddere som dermed deler på kostnadene.
Straks etter at man har meldt seg som fadder for et personlig fadderbarn, sender vi ut informasjon om barnets navn, alder og fødselsdato, samt bilde av barnet.

Man velger selv hvor mye kontakt man ønsker å ha med fadderbarnet sitt, men man er velkommen til å skrive noen ord, sende noen smågaver som gjerne kan tas med til Bolivia i forbindelse med fadderturer eller "arbeidsturer" som ressursgruppen har til Bolivia to ganger i året. Ta kontakt med oss dersom du ønsker å sende med en liten hilsen eller gave til fadderbarnet.
Senere vil du kanskje kunne få hilsener fra barnet, gjerne en tegning, og også litt om hvordan det går med fadderbarnet.

Vi vet at fadderbarna selv setter stor pris på å få hilsener tilbake fra fadderne sine, gjerne noen bilder. Vi har selv sett at flere av barna i VINE har bilder av fadderne sine over sengen sin. For mange av dem blir fadderne regnet som en del av familien sin.

Dersom du ikke ønsker eget fadderbarn, men ønsker å støtte hele barnelandsbyen generelt, kan du angi dette i innmeldingen.

Hvordan betale det månedlige beløpet?

Her kan du velge mellom to alternativer:

1) Legge inn det faste, månedlige beløpet i nettbanken på ønsket dato.
Det er denne betalingsordningen vi primært ønsker, fordi det for oss skaper større økonomisk trygghet og kontinuitet.
Oppgi bankkontonummer 2400.30.65401.
Nettbanken vil dermed betale beløpet automatisk måned for måned.

2) Få tilsendt bankgiro som du selv betaler i banken eller via nettbanken.
Bankgiroene blir sendt ut sammen med fadderbrevene.
 

Fadderbrev

Vi sender ut fadderbrev 4 ganger i året, vanligvis i mars, juni, september og desember. Fadderbrevene sendes ut som e-post til alle som har oppgitt e-postadresse, eller i posten til de øvrige.
Fadderbrevene legges også ut på nettstedet vårt.

Som fadder gir du håp til barn som mangler nesten alt, til og med sine foreldre.
Meld deg som fadder i dag. Vi trenger din hjelp!
 

Vi trenger flere faddere

BARNELANDSBYEN «NYTT HÅP» I BOLIVIA TRENGER NYE FADDERE

Les artikkel  

Publisert: 14.03.2016 av Olav Nygård

Vi trenger flere faddere

BARNELANDSBYEN «NYTT HÅP» I BOLIVIA TRENGER NYE FADDERE

Les artikkel  

Publisert: 14.03.2016 av Olav Nygård

Sponsorer

Faste annonsører får sin plass her med logo og lenke til egen hjemmeside.
Ta i så fall kontakt med oss.